Menü
  • Fikri Bağımsızlık
  • Intellectual Independence
  • ا لا ســتقلا ل ا لفكــر ي
  • İbn Haldun Üniversitesi'nin aylık gazetesidir.
  • Açık Medeniyet Gazetesi

Akademik Yazıma Büyük Destek: Writing Center

Writing Center kavramı bulunduğu her yükseköğretim kurumunda biraz farklı işlenebilir, ancak tüm Center’ların bir ortak noktası vardır: İngilizce akademik yazın ile ilgili destek vermek. Burada “destek” kelimesi önemli, çünkü bu hizmeti kullanmak isteyen kurum içi öğrenciler ve çalışanlar ders almak, formül öğrenmek ve hatta kâğıdını tamire verir gibi teslim edip beklemek için gelmezler. Aksine, yazdığı yazı üzerine konuşarak, fikir alarak, bazen de olumlu anlamda metni tartışarak yardım almak için gelirler. Akademik yazım destek hizmeti her türlü—ama özellikle akademik— yazma sürecine ciddi katkıda bulunabilme gücüne sahiptir, göz ardı edilmemelidir.

Üniversitelerde bulunan Writing Center’lerde çoğu zaman doktorasını yapan veya yapmış olan, dolayısı ile akademik yazımın aşamalarına aşina, yetkin kişiler hizmet verir; genelde “writing consultant” (bizim dilimizde yazım danışmanları) olarak adlandırılırlar. Yazım danışmanları tecrübeleri ve özellikleri değerlendirilerek seçilir; örneğin, mezun olduğum Amerikan üniversitesinde danışmanlar en az bir-iki yıl lisans düzeyinde yazım dersleri vermiş ve iletişimini, geniş yelpazede sunulan konulara, bakış açılarına idrak ve saygısını ispatlamış adaylardan seçilir. Seçilen danışmanlar doğal olarak en kapsamlı yardımı kendi çalışma sahalarından metinlere uygulayabilir. Ancak, yetkinlikleri geniş çaplıdır ve gerekli yazım desteğini farklı çalışma sahalarından gelen metinlere sunabilir, alan dışı ilgileri ve yatkınlıkları doğrultusunda görevlendirilebilirler. Görevleri dâhilinde lisans, yüksek lisans, doktora öğrencilerine yazdıkları her türlü “paper”, tez ve uluslararası yayınlarda değerlendirilecek akademik makale taslaklarında yardımcı olabilirler.

“Temel hizmet birebir danışma”

Genel ihtiyaçlar ve gelişmeler saptandıkça, verim sağlamak açısından katılımcı sayısı sınırlı tutulan atölyeler düzenlenir. Ancak Writing Center’ın sunduğu ve değerinin asıl kaynağı olan temel hizmet birebir danışmadır. Danışma dili İngilizcedir, çünkü bu hizmet uluslararası çapta akademik yazım yetkinliği geliştirmek ve pekiştirmek amaçlı oluşturulmuştur. Danışmanın kendi disiplini doğrultusunda çeşitli düzeylerde MLA, APA, Chicago yazım tarzları ve formatlama konularında yardımcı olur, ama bilinmelidir ki, asıl desteği metin içeriğinin ifadesi ve düzeni üzerinedir. Mesela, metnin ilk iki sayfası çoğu zaman seviye ve kalite tespitinde belirleyici olabiliyor ve dolayısı ile şu sorular soruluyor: ilk iki sayfada yazarın araştırma sorusu açık biçimde anlaşılabiliyor mu? Yazarın tez argümanı olarak sunduğu ‘cevap’, odaklı mı ve konuya hâkimiyet arz ediyor mu? Sebepler ve kanıtlar hangi biçimlerde sunuluyor, hangi biçimlerde sunulabilir, aslında o metnin yazarının amaçları, birikimi ve olası okuyucuları doğrultusunda hangi biçimde sunulmalıdır?

İşin özü yazarın bakış açısı ve amaçları doğrultusunda yazdığı metin için öneriler sunabilmek ve bunları yazar ile istişare ederek geliştirmektir; danışman kim olursa olsun seviyesi ne olursa olsun yazarın demek istediğinin önüne geçmez. Writing Center denilen hizmet yüzeysel düzeltmelere yardımcı olmak ile beraber akademik yazı hazırlayana fikri ifade desteği verebilmeyi amaçlar.

--

İbn Haldun Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Öğretim Üyesi, Writing Center Direktörü.